Hơn 1 triệu “Thánh SIM” của Vietnamobile được bán ra

Hơn 1 triệu “Thánh SIM” của Vietnamobile được bán ra