Huawei ăn cắp công nghệ để đánh bại Mỹ?

Huawei ăn cắp công nghệ để đánh bại Mỹ?