Intel thâu tóm eASIC nhằm đẩy mạnh công nghệ tương lai

Intel thâu tóm eASIC nhằm đẩy mạnh công nghệ tương lai