Ngân hàng Thuỵ Điển lên kế hoạch phát hành đồng tiền số

Ngân hàng Thuỵ Điển lên kế hoạch phát hành đồng tiền số