Samsung và Tencent hợp tác phát triển công nghệ AI

Samsung và Tencent hợp tác phát triển công nghệ AI