Báo động tình trạng học sinh, sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng

Theo đánh giá, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số học sinh, sinh viên tham gia chơi xóc đĩa, cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng, từ đó mang đến nhiều hệ luỵ cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng

Trước hiện tượng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng…về việc phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDDT ngày 30/3/2018 về việc “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm phám luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

Tại các sơ sở giáo dục cần tích cực đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong phòng, tránh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về cá độ, đánh bạc qua mạng thông qua việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh,…

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin về các đối tượng học sinh, sinh viên có hiện tượng tham gia cá độ hoặc hành vi bất thường để phối hợp với gia đình, tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng của địa phương nhằm đưa ra phương án giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Đối với các trường học cần phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên tăng cường tuyên truyền nội dung về phòng, tránh tham gia các hoạt động đánh bạc, cá độ trong các buổi sinh hoạt chung…Đối với các vụ việc có tính chất nghiêm trọng cần phải có báo cáo đột xuất gửi về cấp trên để có phương án xử lý kịp thời.