Chống tiêu cực ngành xây dựng bằng công nghệ

Sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với hạ tầng thay đổi mạnh mẽ đang tác động trực tiếp lên các ngành nghê, trong đó có xây dựng. Thực tế cho thấy, nếu ngành xây dựng làm tốt chương trình truy xuất nguyên liệu sẽ tránh được cảnh công trình bị sập do ăn bớt nguyên vật liệu xây dựng, tráo đổi chất lượng, dùng vật liệu thay thế không nằm trong kế hoạch….Đặc biệt, nếu công trình xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc truy cứu trách nhiệm.

Chống tiêu cực ngành xây dựng bằng công nghệ

Chính vì vậy, việc áp dụng các công nghệ của cách mạng công nghệ 4.0 vào việc truy xuất nguyên vật liệu sẽ tăng tính minh bạch và trung thực hơn cho ngành xây dựng nói chung.

Theo thiết kế, chương trình truy xuất nguyên vật liệu xây dựng sẽ có 3 giai đoạn: quá trình sản xuất vật liệu xây dựng, chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng để kiểm soát giá – chất lượng – mẫu mã – hồ sơ thầu và quá trình sử dụng vật liệu xây dựng để kiểm sát được vòng đời của công trình.

Chương trình sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại như: điện toán đám mây – cloud computing, internet vạn vật – IoT, phân tích dữ liệu lớn – big data, blockchain…Điều quan trọng là các cơ quan chức năng cần phải xây dnwgj một hệ thống quản lý tích hợp các công nghệ để có thể đáp ứng yêu cầu của chương trình, chú trọng đặc biệt công nghệ blockchain.

Hiện nay, thông tin truy xuất đã có thông tin chi tiết, tuy nhiên nằm rải rác ở các nhà cung ứng, các thông tin phần lớn nằm trong sổ sách giấy tờ và rất khó để yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp số liệu. Do đó, trong tương lai, để triển khai công nghệ này sẽ còn rất nhiều gian nan và khó khăn cần các nhà quản lý tập trung khai thác.