Thế hệ mới của iPad Pro sẽ được Apple sử dụng công nghệ cảm biến 3D

Thế hệ mới của iPad Pro sẽ được Apple sử dụng công nghệ cảm biến 3D